Ιατρικά ενδύματα, ιατρικές φόρμες, στολές νοσηλευτών.
Διάθεση στολών εργασίας για διοικητικό, ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Ελληνική κατασκευή. Ποιοτική και διαφοροποιημένη προσαρμόζεται σε όλα τα στυλ και απαιτήσεις.